AANPAK

 

 

AANPAK

Beeldmateriaal: M. Fluks, MARIN

 

Uw vraag centraal

Tijdens een eerste persoonlijk contact brengen we graag uw vraag in kaart om samen te beoordelen wat wij voor u kunnen doen.

Door onze brede achtergrond kunnen wij ons snel in uw problematiek inleven.

 

Kijk naar het totaalsysteem

Bij een engineeringopgave is een goede probleemstelling essentieel bij het zoeken naar een juiste oplossing. De normale werkwijze voor het vinden daarvan staat in de licht gekleurde velden van het schema hiernaast.

Uit onze ervaring blijkt dat er vaak een ‘probleem achter het probleem’ schuilt, en dat inzicht daarin een nog beter eindresultaat oplevert. Daarom zet Conseon altijd een extra stap en bekijken we samen met de klant het totaalsysteem (zie het donkere blok in het schema). Dit leidt vaak tot een overall kostenbesparing.

 

Verdere aanpak

Bij ons kunt u altijd rekenen op:

• gedegen aanpak en duidelijke afstemming

• uitstekende vakinhoudelijke kennis

• creatieve en waar mogelijk eenvoudige oplossingen

• optimaal gebruik van brede praktijkervaring

• multi-disciplinaire en integrale benadering

• keurig verzorgde en goed leesbare rapportage (ook in andere talen)

• geheimhouding van uw unieke know-how

 

Werkverdeling

Goed samenspel tussen medewerkers van een opdrachtgever en Conseon is van belang om met een beperkte inspanning een optimaal resultaat te bereiken. Hierbij kennen we een grote flexibiliteit en de werkverdeling varieert van geval tot geval.

 

Einddoel

Steeds is ons doel: een uitstekende oplossing en een winstgevend einddresultaat voor de klant.

 

Copyright © All Rights Reserved