DIENSTEN

 

 

DIENSTEN

Beeldmateriaal: Rijkswaterstaat; M. Fluks

 

Bij eerste fase van ontwerptraject

De kernactiviteiten van Conseon liggen meestal in de eerste fase van een ontwerptraject. Zij omvatten onder andere het uitvoeren van probleemanalyses, genereren van conceptideeën en maken van basisontwerpen.

Dit betreft het integrale werktuig of systeem en/of het aandrijftechnische deel ervan.

Het houden van klankbordgesprekken of brainstormsessies kan hierbij waardevol zijn, evenals het hanteren van een methodische ontwerpaanpak.

 

Tijdens verdere engineeringproces

Bij het verdere engineeringproces kunnen we (system) design reviews uitvoeren en schema’s en berekeningen controleren.

 

Overige diensten

Conseon staat u verder graag ter beschikking voor:

• uitvoeren feasibility study of risicobeoordeling

• optimaliseren of standaardiseren van systemen

• verbeteren van rendement in systemen en machines

• voorbereiden van octrooi- en subsidieaanvragen

• schrijven van publicaties en presentaties

• maken van systeembeschrijvingen

 

Talenkennis

De talenkennis van Conseon (Engels/Duits/Frans/Spaans) kan voor u van nut zijn, bijvoorbeeld bij het interpreteren van specificaties of aanvragen en bij het maken van offertes in vreemde talen.

 

Kennisoverdracht

Conseon zorgt tijdens de uitvoering van een opdracht altijd voor kennisoverdracht naar uw medewerkers door een open samenwerking en regelmatig overleg.

Ook kan Conseon een korte cursus of workshop verzorgen op één van haar expertisegebieden, bijvoorbeeld: “Keuze tussen elektrische of hydraulische aandrijving”.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved